logo

1.

Önceden belirlenmiş bir konuyu belirli bir gruba yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel ögeler yoluyla tanıtmak, öğretmek, bilgilendirmek, ikna etmek ya da açıklama yapmak maksadıyla kullanılan sunum programı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Microsoft Powerpoint
Soru Açıklaması
2.
Günümüzde en popüler olarak kullanılmakta olan yazı yazma programı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Microsoft Word
Soru Açıklaması
3.
Klavyedeki "Home" tuşu sözcük işlemcilerde belge içerisinde ne için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Aynı satırda imleci satır başına getirebilmek için
Soru Açıklaması
4.
Hücrelerde hatalı işlemlerin yapılması sonucunda uyarı ya da hata mesajları alınabilir. “DEĞER!” hata mesajı neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" İşlevlere hatalı veri türünün parameter olarak girilmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki klavye kısayollarından hangisi Türkçe dilindeki bir sözcük işlemcide yapılan eylemi yinelemek için kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Ctrl+Y
Soru Açıklaması
6.
Bulunan satırın en solundaki hücreye klavyedeki hangi kısayolla gidilir?
Doğru Cevap: "A" Home
Soru Açıklaması
7.
Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde hangi işlecin kullanılması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" “eşittir” (=)
Soru Açıklaması
8.
Sunumunuzu hazırlarken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb. verileri ekleyeceğiniz alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Slayt ekranı
Soru Açıklaması
9.
Ctrl + C ve Ctrl + V tuş kombinasyonları kullanılarak uygulanabilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kopyala ve Yapıştır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 8 bit değerine eşittir?
Doğru Cevap: "B" 1 bayt
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi tam işlevli sözcük işlemcilerdendir?
Doğru Cevap: "E" Office Word
Soru Açıklaması
12.
PowerPoint uygulaması düşünüldüğünde Pano, Slaytlar, Yazı Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme seçeneklerinin bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Giriş
Soru Açıklaması
13.
Word uygulamasında “GİRİS¸” sekmesinin “Paragraf ” grubundaki düğmelerle seçili paragrafın sayfaya yerleşimine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilebilir. Başlıca paragraf düzenlemeleri arasından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" paragrafın sayfada ileri alınması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda verilen klavye kısa yollarından hangisi ‘eylemi geri al’ işlevindedir?
Doğru Cevap: "E" Crtl+Z
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen klavye kısa yollarından hangisi metin içerisindeki bir kelimeyi bulmaya yarayan kısa yol tuşudur?
Doğru Cevap: "A" Crtl+F
Soru Açıklaması
16.
PowerPoint dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" .pptx
Soru Açıklaması
17.
PowerPoint'de kaydedilmemiş dosya adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sunu
Soru Açıklaması
18.
PowerPoint'de her sayfa ............ denir. Bütün sayfalar birleşince .............. oluşturur.

Yukardaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
Doğru Cevap: "C" Slayt - Sunu
Soru Açıklaması
19.
PowerPoint üzerinden hazırlanan slaytlara hazır şablonları (temaları) hangi menüden uygularız?
Doğru Cevap: "D" Tasarım
Soru Açıklaması
20.
PowerPoint’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
Doğru Cevap: "C" Ctrl+M
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti