logo

1.
Python programlama dilinin resmi olmayan ilk serüveni hangi tarihte, kim tarafından, hangi ülkede ve hangi konuda ilham alınarak başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1989, Guido van Rossum, Hollanda, Televizyon programından
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Python programlama dilinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Bazı gruplara ayrıcalıklar sunar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen değişken ismi ve değerlerinden hangisi doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" dogumYeri="Çorum"
Soru Açıklaması
4.
Python programlama dilinde hangi simge bir sayının üssü olarak ifade etmek için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" **
Soru Açıklaması
5.
Python programlama dilinde float veri türü tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Reel sayılardır
Soru Açıklaması
6.
Python programlama dilinde len() fonksiyonu hangi işlevi yerine getirir?
Doğru Cevap: "E" Stringlerin uzunluğunu ölçer
Soru Açıklaması
7.
Python programlama dilinde verilerin türünü sorgulamak için hangi fonksiyon kullanılır?
Doğru Cevap: "C" type()
Soru Açıklaması
8.
Python programlama dilinde input() fonksiyonu hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır
Soru Açıklaması
9.
Python programlama dilinde mod alma işlemi için hangi ifade kullanılır?
Doğru Cevap: "A" %
Soru Açıklaması
10.
Python programlama dilinde aşağıda verilen hangi seçenekte karekök alma işlemi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 25 % 2
Soru Açıklaması
logo

11.
Python programlama dilinde round(28.5) işleminin sonucu nedir?
Doğru Cevap: "B" 28
Soru Açıklaması
12.
Python programlama dilinde 39//12+12/2 işleminin sonucu nedir?
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
13.
Python programlama dilinde 5+4*10/(4+5-9) işleminin sonucu nedir?
Doğru Cevap: "A" Hata
Soru Açıklaması
14.
Python programlama dilinde eşit değildir hangi ifadeyle gösterilir?
Doğru Cevap: "D" !=
Soru Açıklaması
15.
Python programlama dilinde and, or, not operatörleri hangi anlamlara gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" ve,veya, değil
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda verilen kod parçası çalıştırıldığında; KullaniciAdi=input(“Kullanıcı Adınızı Giriniz”) Sifre=input(“Parolanızı Giriniz”) if KullaniciAdi==”Hitit” and parola==”1234″ print(“Giriş başarılı”) else: print(“Hatalı kullanıcı adı veya parola”) Kullanıcı adı olarak “Hitit” parola olarak “12345” yazıldığında hangi ekran çıktısı elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Hatalı kullanıcı adı veya parola
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde python if (koşul) yapısı doğru gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "E" if (sehir='Çorum'): print('Çoruma hoşheldiniz')
Soru Açıklaması
18.
Python programlama dilinde for n in range(1,100,2): print(n, end=” “) kod parçasının çıktı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 3 5 . . . . . 95 97 99
Soru Açıklaması
19.
Python programlama dilinde top= 0 for i in range(1,100): top+= i print(top) kod parçasının çalışması sonucunda sonuç hangi seçenekte doğru verilmiştir.
Doğru Cevap: "C" 4950
Soru Açıklaması
20.
Python programlama dilinde a = 1 while a < 10: print("Ali”) kod parçasının çalışması sonucunda sonuç hangi seçenekte doğru verilmiştir.
Doğru Cevap: "D" a 10’dan küçük olduğu sürece ekrana Ali yazar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti