logo
Sınav Süreniz 10 Dakikadır Başarılar Dilerim
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk işletim sistemi olarak kabul edilen yazılımdır?
Doğru Cevap: "C" CP/Md
Soru Açıklaması
2.
Ağ yeteneklerine sahip ilk Windows tabanlı işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Windows 3.1b
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi istemci/sunucu ağ işletim sistemi avantajlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Merkezi Yönetim
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi noktadan noktaya ağ işletim sistemlerinin avantajlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Esneklik
Soru Açıklaması
5.
Linux işletim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Linux çekirdeğini Linux Torvalds yazmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Windows NT işletim sistemi olarak ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Windows NT TCP/IP’yi destekler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.