logo
Test 1
Başarılar
1.
250 gb= (?) kb
Doğru Cevap: "A" 250000000
Soru Açıklaması
2.
3000000 kb= (?) Gb
Doğru Cevap: "E" 3
Soru Açıklaması
3.
5 Tb = (?) mb
Doğru Cevap: "D" 5000000
Soru Açıklaması
4.
Onluk tabanda 87 sayısının ikilik tabanda karşılığı nedir?
Doğru Cevap: "A" 1010111
Soru Açıklaması
5.
iki tabanında (1110010) sayısının 10 luk tabandaki karşılığı nedir?
Doğru Cevap: "C" 114
Soru Açıklaması
6.
Onluk tabandaki 57 sayısının ikilik tabandaki Karşılığı nedir?
Doğru Cevap: "B" 111001
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek seviyeli prgramlama dilidir?
Doğru Cevap: "A" Pascal
Soru Açıklaması
8.
Belli problemin çözüm yollarının basamak basamak sıralanmasına .......denir?
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçenkelerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Algoritma
Soru Açıklaması
9.
Algoritma basamaklarının özel geometrik şekillerle gösterilmesine .... nedir?
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Akış Diyagramı
Soru Açıklaması
10.
Akış diyagramlarında başla ve bitir işlemleri için hangi geometrik şekil kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Oval
Soru Açıklaması
logo
Test 1
Başarılar
11.
Akış diyagramlarında matematiksel işlemler hangi geometrik şekillerle gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Dikdörtgen
Soru Açıklaması
12.
 Yan tarafta görülen akış şekli hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Akış Yönü
Soru Açıklaması
13.
Programın her çalıştırılmasında farklı değerler alabilen bilgi alanlarına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Değişken
Soru Açıklaması
14.
Programlardaki belirli işlem bloklarını verilen sayıda gerçekleştiren işlem akış çevrimlerine ne denir?
Doğru Cevap: "E" döngü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sayacı tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Programlarda belirli miktarda artırma ve azaltma işlemi yapan ifadelerdir
Soru Açıklaması
16.
Yan tarafta yer alan küçük yuvarlak simgesi hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Bağlantı noktası
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi algoritma terimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ardışık üs alma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki algoritmanın sonucu nedir?

1-Başla

2-T=0

3- s=0

4-Eğer S>10 ise git 8. basamak

5-T=T+2*S

6-S=S+2

7-git 4. basamak

8-yaz T

9-Dur

 
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
19.
VE, VEYA , DEĞİL işlemlerinin programlardaki matematiksel karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Çarpma, Toplama, Tersini al
Soru Açıklaması
20.
VE , VEYA, DEĞİL işlemlerinin ingilizce karşılıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" AND, OR, NOT
Soru Açıklaması
logo
Test 1
Başarılar
21.
Yan taraftaki şekillerin kullanım amacı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Başla ve Bitir, Giriş, Matematiksel işlemler
Soru Açıklaması
22.
Matematikteki üs işlemleri bilgisayarda hangi simge ile gösterilir?
Doğru Cevap: "E" ^
Soru Açıklaması
23.
1-Toplama, Çıkarma

2. Üs alma

3- Çarpma , Bölme

4-Sayıların negatif veya pozitifliği

5- Parantez içi

İşlem önceliği dikkate alındığında doğru öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 4, 5, 2, 3, 1
Soru Açıklaması
24.
 Yan taraftaki matematiksel ifadenin bilgisayar dilindeki karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" y1=((1+a)/(1+1/a^2))^(1/3)+1/(a*a^(1/2)
Soru Açıklaması
25.
 Yukarıdaki şekle göre doğru işlem sonuçları hangi seçenekte verilmiştir? (a=25, b=36)
Doğru Cevap: "D" 30.5, 23, 18.5, 11
Soru Açıklaması
26.
Program yazarken eşit değildir işareti hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" <>
Soru Açıklaması
27.
............... işleminde aynı değer yeni değerlerle çarpılarak eskisinin üzerine aktarılır.

Yukarıdaki boşluk hangi seçenekle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Ardışık çarpma
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi değişken ismi olarak kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" vize_1
Soru Açıklaması
29.
1-Başla

2-T=0

3-s=1

4-Eğer s>100 ise git 8.basamak

5-T=T+s

6-S=S+2

7-git 3.basamak

8-yaz T

9- Dur

Yukarıdaki program parçası hangi işlemi yapar?
Doğru Cevap: "A" 1 den 100 e kadar olan tek sayıların toplamı
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi  bilgisayar yazılımı oluşturmanın ilk basamağıdır?
Doğru Cevap: "B" Problemin tanımı
Soru Açıklaması
logo
Test 1
Başarılar
31.
Akış diyagramı gösteriminde kullanılan en temel programlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Flow Chart
Soru Açıklaması
32.
Programlarda değişken,sabit,döngü gibi çeşitli ifadeleri isimlendirmek için ........... kullanılır.

Yukarıdaki boşluğu dolduracak en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tanımlayıcı
Soru Açıklaması
33.
Dünya üzerinde neredeyse bütün bilgisayarların yapı taşları, bir diğer deyişle ‘hücreleri‘ ........ ve ........ den ibarettir.
Doğru Cevap: "D" 0 ve 1
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar yazılımı oluşturulmasında takip edilecek temek basamaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sayaç değerinin sıfırlanması
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki işaretlerden hangisi bilgisayarda kullanılan karşılaştırma işaretlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" >>
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi algoritmada kullanılan terimlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" İşaretleyici
Soru Açıklaması
37.
10'luk tabanda 49 sayısının 2'lik tabandaki karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 110001
Soru Açıklaması
38.
İkilik tabanda 1010111 sayısının 10'luk tabandaki karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 87
Soru Açıklaması
39.
Matematikte kullanılan üs alma işlemi için bilgisayarda hangi simge kullanılır?
Doğru Cevap: "E" ^
Soru Açıklaması
40.
1-Toplama -Çıkarma

2-Sayıların negatifliği

3-Parantezler

4-Üs alma

5-Çarpma - Bölme

Sırasıyla işlem öncelik sırasının verildiği yukarıdaki sıralamada hangi basamak sırası yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
logo
Test 1
Başarılar
41.
Yan tarafta yer alan matematiksel ifadenin bilgisayar dilindeki yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" a +b^2-c^3
Soru Açıklaması
42.
a=2, b=4, c=6, d=10 değerleri için bilgisayar dilinde c*d/(a*d)+(b+c)*d/a  ifadesinin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 53
Soru Açıklaması
43.
>=   Yan tarafta yer alan karşılaştırma ifadesinin anlamı bilgisayar dilinde hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Büyük eşit
Soru Açıklaması
44.
onluk tabanda 76 sayısının ikilik tabandaki karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1001100
Soru Açıklaması
45.
Doğum yeri "Çorum" ve Yaşı 18'den büyük veya bölümü "Maliye" ifadesinin bilgisayar dilindeki karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" (Doğum yeri="Çorum" VE Yaşı>18) VEYA Bölüm="Maliye"
Soru Açıklaması
46.
Vize notu 45'den büyük ve  final notu 60'dan büyük  aynı zamanda ortalaması > 65  ifadesinin bilgisayar dilinde gösterimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" (Vize > 45 VE Final >60) VE Ortalama >65
Soru Açıklaması
47.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru bir değişken ismidir?
Doğru Cevap: "C" iibf_maliye
Soru Açıklaması
48.
Aşağıda verilen tanımlayıcı isimlendirme kurallarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tanımlayıcı ismi rakamla başlayabilir
Soru Açıklaması
49.
1-Başla

2-Öğrecinin numarası (No) gir

3- Öğrencinin adını ve soyadını gir (Adsoy) gir

4- Öğrencinin vize notunu (Vize) gir

5-Öğrencinin final notunu (Final) gir

6-Ort=0.4*Vize+0.6*Final

7-Numara (No) ve ortalamayı (Ort) Yaz

8-Dur

Yukarıdaki program parçasında kaç değişken kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
50.
1-Başla

2-Öğrecinin numarası (No) gir

3- Öğrencinin adını ve soyadını gir (Adsoy) gir

4- Öğrencinin vize notunu (Vize) gir

5-Öğrencinin final notunu (Final) gir

6-Ort=0.4*Vize+0.6*Final

7-Numara (No) ve ortalamayı (Ort) Yaz

8-Dur

Yukarıdaki program parçası hangi işlevi yerine getirir?
Doğru Cevap: "C" Öğrencinin vize finale göre ortalamasını hesaplar numarasıyla birlikte yazar
Soru Açıklaması
logo
Test 1
Başarılar
51.
1-Başla

2-T=0

3-J=1

4-Eğer J>10 ise git 8

5-T=T+J

6-J=J+2

7- Git 3

8- Yaz T

9-Dur

Yukarıdaki Program parçası hangi işlevi gerçekleştirir?
Doğru Cevap: "D" 1-10 arası tek sayıların toplamı
Soru Açıklaması
52.
1-Başla

2-T=0

3-J=1

4-Eğer J>10 ise git 8

5-T=T+J

6-J=J+2

7- Git 3

8- Yaz T

9-Dur

Yukarıdaki Program parçasının çalıştırılması sonucunda T değeri kaç olur?
Doğru Cevap: "C" 25
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Algoritma ve Programlamaya Giriş Deneme testi