logo

1.
Star(Yıldız) yapının şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının avantajlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel çalışma
Soru Açıklaması
3.
Hub ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Büyük ağı “alt ağlara” bölerek ağ performansını arttırır.
Soru Açıklaması
4.
“Network üzerindeki bilgisayarlar Ethernet kartları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurarlar. Ethernet kartları adresleri 48 bitlik kodlardır. Her bir kartın ayrı bir adresi vardır.” Bu adresin ismi denir?
Doğru Cevap: "E" MAC
Soru Açıklaması
5.
Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
Doğru Cevap: "A" Ethernet kartı
Soru Açıklaması
6.
Bir bilgisayar ağı çalışmaz durumdaysa ilk olarak aşağıdakilerden hangisine bakmak doğrudur.
I.        İletişim kablolarına bakmak
II.      Yazıcılara bakmak
III.     Office programına bakmak
Doğru Cevap: "D" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi Yıldız topolojisinin avantajlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Günümüzde ağ elemanlarının fiyatları çok düşmüştür
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden cihazlardan hangisi MAC adresini kullanmaz?
Doğru Cevap: "C" Router
Soru Açıklaması
9.
Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir?
Doğru Cevap: "D" Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde
Soru Açıklaması
10.
SMA/CD protokolünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Paketlerin gidiş ve gelişini kontrol eder.
Soru Açıklaması
logo

11.
Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mac adresi
Soru Açıklaması
12.
Modemler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Modemlerin çalışma prensiplerinin temelinde UART denilen bir yonga yer almaktadır.
Soru Açıklaması
13.
Bir haberleşme ağında uzak mesafeye verinin iletilebilmesi için aşağıdaki cihazlardan hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" Repeater (Tekrarlayıcı)
Soru Açıklaması
14.
E-mail’in denetim, kimden kime, ne zaman gönderileceğini hangi protokol düzenler?
Doğru Cevap: "E" SMTP
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden  hangisi üzerine gelen veriyi bütün portlarına dağıtır?
Doğru Cevap: "B" Hub
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi internettin toplumsal etlilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yabancı dil gerekliliği
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangi kablo türü en hızlı veri iletimini sağlar ?
Doğru Cevap: "D" Fiber optik kablo
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Dial-up bağlantının avantajlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Pahalı olması
Soru Açıklaması
19.
FTP ( File Transfer Protocol) nedir?
Doğru Cevap: "A" Dosya aktarımı yapan internet protokolüdür.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ağ güvenlik türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Server güvenliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti