logo

1.
Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Repeater
Soru Açıklaması
2.
Ağ trafiğini filtrelemek ve dosyanın doğru yere gönderilmesini sağlamak için değişik protokollerin Birbirine bağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Router
Soru Açıklaması
3.
Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
Doğru Cevap: "B" Ethernet kartı
Soru Açıklaması
4.
İki LAN segmenti birbirlerine ne kullanarak bağlanabilirler?
Doğru Cevap: "D" Bridge
Soru Açıklaması
5.
OSI modelinde kaç katman vardır?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi UDP’nin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Segmentlere ayırmadan paketi (küçük veriler için) yollamak.
Soru Açıklaması
7.
E-mail’in denetim, kimden kime, ne zaman gönderileceğini aşağıdaki protokollerin hangisi düzenler?
Doğru Cevap: "E" SMTP
Soru Açıklaması
8.
. . . . . . . . . . katmanı veri bağlantısı katmanında yapılan işlemlerin denetimiyle yükümlüdür. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Ağ Katmanı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi donanımsal yapıyla bağlantı sağlar?
Doğru Cevap: "E" Fiziksel Katman
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki OSI katmanları ve ingilizce karşılıklarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Uygulama Katmanı = (Presentation)
Soru Açıklaması
logo

11.
UTP kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi ile 100 Mbps üzerinde veri

transferi sağlanabilir?
Doğru Cevap: "E" CAT6
Soru Açıklaması
12.
EIA/TIA T568A standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi- Beyaz, Kahverengi
Soru Açıklaması
13.
EIA/TIA T568B standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi- Beyaz, Kahverengi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?
Doğru Cevap: "D" RJ
Soru Açıklaması
15.
Star(Yıldız) ve Bus (Doğrusal) yapıların arıza tespitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Star (Yıldız)yapı: Tespit Kolay Bus (Doğrusal) yapı: Tespit Zor
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi network topolojilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Bus (Doğrusal)
Soru Açıklaması
17.
Mbps ifadesinin açılımı nedir?
Doğru Cevap: "A" Mega bit Per second
Soru Açıklaması
18.
Yandadaki network topolojileri eşleştirmelerinden kaçı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I.          Star(Yıldız) topolojisi hızlı kurulur
II.         Bus (Doğrusal) topolojisinde arıza tespiti zordur.
III.        Halka (ring) topolojide çarpışma olasılığı düşüktür.
Doğru Cevap: "E" I – II – lll
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden cihazlardan hangisi MAC adresini kullanmaz?
Doğru Cevap: "C" Router
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti