logo
Süreniz 20 dakikadır.Başarılar dilerim.
1.


Aşağıdakilerden hangisi ağ iletişim tehditlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Sosyal iletişim
Soru Açıklaması
2.


Aşağıdakilerden hangisi donanıma yönelik bir saldırıdır?

Doğru Cevap: "C" Veri depolama kaynaklarına
Soru Açıklaması
3.


Aşağıdakilerden hangisi VPN bağlantısını ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Sanal paylaşımlı ağ
Soru Açıklaması
4.


Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sosyal mühendislik
Soru Açıklaması
5.
İşletim sisteminin güncellemelerini aktif hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Denetim Masası-Sistem Güvenlik
Soru Açıklaması
6.
SPAM e-posta aşağıdakilerden hangisinde tutulur?
Doğru Cevap: "D" Gereksiz postalar
Soru Açıklaması
7.


Aşağıdaki sekmelerin hangisinde MAC adresi filtreleme yapılabilir?

Doğru Cevap: "C" Kablosuz
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi kablosuz ağda hizmet sınırlama işlemlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" DHCP
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdakilerden hangisi WPA şifreleme yönteminin avantajlarındandır?

Doğru Cevap: "A" Veri şifreleme ve Kimlik denetimi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kablosuz ağ güvenliği sağlamak için kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Erişim kolaylığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.