logo
Açık Kaynak Web Programalama Test-5
1.
Derste kullandığımız yerel server programı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Xampp
Soru Açıklaması
2.
Yerel sunucuya ulaşmak için adres çubuğuna aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 127.0.0.1
Soru Açıklaması
3.
Mysql sunucuya bağlantı ve veritabanı seçmek için kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mysql_connect – Mysql_select_db
Soru Açıklaması
4.
Mysql veri tabanında sayısal tip alanların değerlerlerini otomatik artırmak için hangi komut kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Auto_Increment
Soru Açıklaması
5.
<a href="index.php?sira=2&kod=kdm&islem=ekle">İşle</a>

Yukarıdaki linke tıklandığında kdm değeri kod değişkenine nasıl alınır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
6.
Hizalama işlemlerinden, align=”justify” hangi işlevi görür?
Doğru Cevap: "A" iki yana hizalama yapar
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de ilk internet bağlantısının yapıldığı yer ve tarih hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" ODTÜ – 1993
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde resim ekleme etiketi ve parametresi doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" img - src
Soru Açıklaması
9.
php kodlarını HTML kodlarından ayırır?
Doğru Cevap: "C" < ? php ? >
Soru Açıklaması
10.
PHP de dışarıdan sayfa ekleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsert “sayfa.php”;
Soru Açıklaması
logo
Açık Kaynak Web Programalama Test-5
11.
Hangisi PHP’de şarta bağlı dönen döngüdür?
Doğru Cevap: "D" for
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi değişken adı olabilir?
Doğru Cevap: "D" $donem_1
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki echo komutlarından hangisi hatasız çalışır?
Doğru Cevap: "B" echo 'Bence "bu" çalışmaz';
Soru Açıklaması
14.
$m=8; $n=6; ise hangi işlemin sonucu 13'dür?
Doğru Cevap: "C" $sonuc=--$m*2-1;
Soru Açıklaması
15.
PHP'de açıklama eklemek için hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" //
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatördür?
Doğru Cevap: "A" or
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi birleştirme operatördür?
Doğru Cevap: "A" .
Soru Açıklaması
18.
PHP’de oturum başlatma komutu aşağıdakileren hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Session_start;
Soru Açıklaması
19.
PHP’de hitit üniversitesi web sayfasına  yönlendirme yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Açık Kaynak Web Programlama-I PHP-Test 5

 

Açık Kaynak Web Programlama-I PHP-Test-5, php temel kavramlar testi, php değişken tanımlama, php sayaç, php döngü, php matematiksel işlemler