logo

1.
İlk Olarak Dries Buytaert Tarafından geliştirilen ve Bulletin Board System olarak adlandırılan Açık Kaynak Kodlu Script __________ ‘ dır.

Yukarıdaki Boşluğa Hangisi Gelmelidir ?
Doğru Cevap: "B" Drupal
Soru Açıklaması
2.
__________ Eklentisi Drupal Çekirdeği ve sonradan eklenen eklentilerin, ara birimlerinin çevirilerini otomatik yapar.

Yukarıdaki Boşluğa Drupalın Hangi Eklentisi Getirilmelidir ?
Doğru Cevap: "A" Localization Update
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi phpbb özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ücretli kullanım sunar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi phpbb’nin açılımıdır ?
Doğru Cevap: "A" PHP Bulletin Board
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi phpbb’nin kullanım amacıdır ?
Doğru Cevap: "B" Forum sitesi
Soru Açıklaması
6.
Phpbb kaç yılında geliştirilmeye başlamıştır ?
Doğru Cevap: "C" 2000
Soru Açıklaması
7.
Phpbb ilk olararak kim tarafından çıkartılmıştır ?
Doğru Cevap: "A" James Atkinson
Soru Açıklaması
8.
Hangisi Prestashop Arayüz özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" RSS feedition
Soru Açıklaması
9.
Hangisi Prestashop  yönetim paneli Arayüz özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" 25 default çeviri
Soru Açıklaması
10.
prestashop ne tabanlı bir yazılımdır?
Doğru Cevap: "A" PHP
Soru Açıklaması
logo

11.
Prestashop kurulumunda 2’inci aşama nedir?
Doğru Cevap: "B" Veri tabanı oluşturma
Soru Açıklaması
12.
PrestaShop’un çok tercih edilmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "C" Kurulumunun hızlı ve kolay olması
Soru Açıklaması
13.
Yİİ Framework nedir?
Doğru Cevap: "B" Açık kaynak kodlu, nesne yönelimli, bileşen tabanlı bir MVC PHP web uygulama çerçevesidir.
Soru Açıklaması
14.
Yİİ Framework ilk kurulum tarihi nedir?
Doğru Cevap: "D" Ekim 2006'da, on aylık geliştirmenin ardından, ilk alfa sürümü yayınlandı.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Yİİ Framework’ün özelliklerinden bir tanesidir?
Doğru Cevap: "C" Entegre Yardım Sistemi bileşenleri ve komut satırı araçları tarafından oluşturulan kod, XHTML standardına uygundur.
Soru Açıklaması
16.
Yİİ Framework’ün en son hangi sürümü yayımlandı?
Doğru Cevap: "A" 3.0 sürümüyle yayımlandı.
Soru Açıklaması
17.
Yİİ framework eski adı nedir?
Doğru Cevap: "E" PRADO
Soru Açıklaması
18.
İçerik yönetim sisteminin inşa edildiği açık kaynak yazılım koleksiyonu olup. üçüncü parti geliştiricilerin kısa sürede kaliteli bile­şenler geliştirebilmesi için Joomla ekibi tara­fından yaratılan joomla bileşeni hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çatı (framework)
Soru Açıklaması
19.
Bir “İçerik Yönetim Sisteminde” en yetkili kullanıcı bilgileri düzeltmek istediğinde aşağıdakilerden hangisini kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Editör işlemleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Moodle
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti