logo
Açık Kaynak Web Programalama Test-6
1.
Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" $sayi_19= 15;
Soru Açıklaması
2.
<?php

$a=1; $b=2; $c=3;

echo ($a+=2)."-";

echo $b++."-";

echo ($c-=2);

?>

Yukarıdaki php kod parçasının çıktısı ne olur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
3.
  if ($maas>2000 && $dogum_yeri==”ÇORUM”) kodunun anlamı nedir?
Doğru Cevap: "E" Maaş 2000’den büyük ve doğum yeri ÇORUM ise
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi mail gönderme fonksiyonudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
Hangisi şarta bağlı dönen döngüdür?
Doğru Cevap: "B" foreach
Soru Açıklaması
6.
Php programlama dilinde oturum açma işlemleri için sayfa başında kullılan komut hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki komutlardan hangisi php de formdan bilgi çekme methodlarındandır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
8.
<?php  for ($i=0;$i<50;$i=$i+2)  { echo $i.”<br>”;  }   ?>

 

Yukarıdaki kod parçası hangi işlemi yapar?
Doğru Cevap: "B" 0 dan 50’ye kadar 2’şer 2’şer yazar
Soru Açıklaması
9.
agac.jpg resminin adını bir değişkene atayıp, bu resmi ekranda PHP

kodu ile ekranda gösteren kod parçası hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mysql  veri tabanına bağlantı için kullanılan  komuttur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo
Açık Kaynak Web Programalama Test-6
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mysql veri tabanında ver, tabanı seçmek için kullanılır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
12.
<?php

        $notu=65;

        if($notu>=45)

         echo "GEÇTİ";

         else

        echo "KALDI";

       ?>    Yukarıdaki kod parçası hangi işlemi yapar?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
13.
$sayi=rand(1,100);   Yandaki kod parçası hangi işlemi yapar?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.
 Yandaki form elemanını oluşturma kodları hangileridir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir dizi tanımlamasıdır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
16.
For döngüsü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki php kodu ekrana ne yazar?

$x=7; $y=2; $z=6;              

if ($x>$z) $y--;                  

if ($x>$y) $y=++$z-2;      

if ($z=$x) $x=--$y+2;      

echo "$x $y $z";              
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
hesapla.php olarak kaydedilmiş sayfa nasıl çağrılır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
19.
$m=8;  $n=6;   ise hangi işlemin sonucu 13'dür?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
20.
PHP ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Açık Kaynak Web Programlama-I PHP-Test 6

 

Açık Kaynak Web Programlama-I PHP-Test-6, php temel kavramlar testi, php değişken tanımlama, php sayaç, php döngü, php matematiksel işlemler