logo
Açık Kaynak Web Programalama Test-3
1.
Aşağıdakilerden hangisi en çok tercih edilen açık kaynak kod e-ticaret yazılımıdır?
Doğru Cevap: "C" Opencart
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kod programlama dili değildir?
Doğru Cevap: "E" C#
Soru Açıklaması
3.
Html etiketlerinde verilen linklerin yeni sayfa veya kendi sayfasında açılması gibi özelliklerin verildiği parametre hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" target
Soru Açıklaması
4.
Arşimet' in ünlü sözü olan "Bana bir dayanak noktası verin Dünya'yı yerinden oynatayım." sözü isminin esin kaynağı açık kaynak yazılım hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Simple Machines Forum
Soru Açıklaması
5.
Eklenen grafiklere genişlik ve yükseklik  değeri veren parametre hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" width, heigth
Soru Açıklaması
6.
Web sistelerini barındırma hizmeti ve alan adlarının isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hosting - Domain
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de tr uzantılı alan adlarının yönetimini yapan kurum hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" ODTÜ
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazılan metinleri kalın yapan etiket doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" < b>
Soru Açıklaması
9.
SEO (Search Engine Optimization) bakımından en iyi açık kaynak web yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Wordpress
Soru Açıklaması
10.
İlk defa 2003 yılında çok az kişi tarafından bilinen şu an dünyanın en çok kullanılan blog yönetim yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Wordpress
Soru Açıklaması
logo
Açık Kaynak Web Programalama Test-3
11.
Hazırlanan web sitesi dosyasının uzak sunucuya gönderilmesini sağlayan protokol ve en çok kullanılan program hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" FTP – Filezilla
Soru Açıklaması
12.
 Mysql sunucuya bağlantı yapmak ve veritabanı seçmek için kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mysql_connect – Mysql_select_db
Soru Açıklaması
13.
Mysql veri tabanında en fazla 255 karakter metinsel ifadeler için kullanılan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" char
Soru Açıklaması
14.
Dünyada eğitim yönetiminde en çok kullanılan moodle açık kaynak kod sisteminin açılımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-Environment
Soru Açıklaması
15.
İlk olarak Dries Buytaert tarafından bulletin board system olarak geliştirilmiş …………… 2001 yılında açık kaynak projesi olmuştur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi seçenek getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Drupal
Soru Açıklaması
16.
82 dil desteği olan ve 235 ülkede kullanılan açık kaynak kodlu eğitim yazılımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" moodle
Soru Açıklaması
17.
Server name, username, password, database name türkçe karşılıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sunucu adı, kullanıcı adı, parola, veritabanı adı
Soru Açıklaması
18.
Ekim 2005’ te ilk sürümü yayınlanan ve ismi "hep beraber" veya "bir bütün olarak" anlamına gelen PHP, MySQL ile MVC  olarak geliştirilmiş açık kaynaklı içerik yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" joomla
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki echo komutlarından hangisi hatasız çalışır?
Doğru Cevap: "D" echo 'Bence "bu" çalışmaz';
Soru Açıklaması
20.
$m=6; $n=4; ise hangi işlemin sonucu 10' dur?
Doğru Cevap: "C" $sonuc=$m+$n--;
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Açık Kaynak Web Programlama-I PHP-Test 3

 

Açık Kaynak Web Programlama-I PHP-Test-3, php temel kavramlar testi, php değişken tanımlama, php sayaç, php döngü, php matematiksel işlemler