logo
2. Dönem 1. Yazılı
Özgün Sınav
1.
F / 12    Kesri basit kesir olduğuna göre “ F “ yerine  yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 11
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.